Tài liệu ôn luyện
2018

Quay lại đến Goethe-Zertifikat B2

Kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 đã được cải tiến. Bạn có thể tham dự kỳ thi Goethe- Zertifikat B2 dạng cũ trên toàn thế giới cho đến 31.12.2018 và tại một số trung tâm thi cho đến 31.07.2019. Bạn hãy tìm hiểu thông tin tại trung tâm thi của bạn.

Bạn có thể tìm tài liệu ôn luyện cho phần thi Nghe, Đọc, Viết và Nói để chuẩn bị cho Goethe-Zertifikat B2 tại đây.

Tài liệu để ôn luyện trực tuyến

Bài luyện B2 03

Tải tài liệu

B2-Bài thi mẫu B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài thi mẫu (30:31 phút)
Audio wird geladen

B2-tải phần Nghe bài thi mẫu (MP4, 28 MB)


B2-Bài luyện B2-nghe trực tiếp phần Nghe bài luyện (31:37 phút)
Audio wird geladen

B2-tải phần Nghe bài luyện (MP4, 29 MB)

B2-xem trực tiếp phần Nói bài luyện (13:27 phút)
Das Goethe-Zertifikat B2 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene und  Jugendliche.
© Goethe-Institut