Thông tin khác

Quay lại đến Goethe-Zertifikat C1

Có tất cả! Các phần thi

Kỳ thi Goethe-Zertifikat C1 bao gồm các phần thi Đọc, Nghe, Viết và Nói (phần Nói thi theo cặp đôi hoặc thi riêng lẻ).
Kỳ thi được tổ chức và chấm điểm theo tiêu chí thống nhất trên toàn thế giới.
 

Đọc

Bạn đọc các văn bản sách chuyên môn, các bình luận, đánh giá và/ hoặc các báo cáo. Bạn thể hiện mình có thể giải quyết được lượng văn bản lớn thông qua việc bạn truyền đạt lại nội dung văn bản cũng như trích dẫn văn bản.

Thời gian thi: 70 phút

Viết

Bạn viết một bài có cấu trúc rõ ràng trình bày chi tiết về một chủ đề. Bạn nhận được thông tin ở dạng bảng thống kê để viết bài.

Thời gian thi: 80 phút

Nghe

Bạn nghe các cuộc nói chuyện, các cuộc điện thoại, phỏng vấn hay các bản báo cáo trên đài, bạn ghi chép và sắp xếp câu phù hợp.

Thời gian thi: khoảng 40 phút

Nói

Trong phần 1, bạn thể hiện quan điểm về một văn bản ngắn. Sau đó bạn nói với bạn thi cùng để đưa ra quyết định hoặc tìm ra giải pháp.

Thời gian thi: 10 hoặc 15 phút

Các điều kiện

Goethe-Zertifikat C1 là một kỳ thi dành cho người lớn.
 
Các kỳ thi của viện Goethe dành cho mọi đối tượng muốn dự thi mà không phụ thuộc vào độ tuổi và việc có quốc tịch Đức hay không.
  • Goethe-Zertifikat C1 thích hợp cho độ tuổi từ 16 trở lên.
  • Để có Goethe-Zertifikat C1 thí sinh phải có kiến thức tiếng Đức tương đương trình độ cấp năm C1 của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).
  • Tùy vào kiến thức đã có sẵn và điều kiện học, bạn cần học từ 800 đến 1000 tiết, mỗi tiết học là 45 phút để đạt trình độ này.