Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Institut Deutschprüfungen Goethe-Zertifikat C2 Ảnh: Getty Images/Mario Castello

Bạn muốn ...

  • học đại học hay nghiên cứu ở Đức
  • giảng dạy ở một trường học ở Đức
  • chứng tỏ kết quả học tập của bạn tương đương với trình độ cấp C2
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) là một kỳ thi tiếng Đức dành cho người lớn. Kỳ thi chứng nhận khả năng sử dụng tiếng Đức ở trình độ rất cao, tương đương với trình độ cấp cao nhất (C2) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • hiểu được mọi vấn đề một cách dễ dàng khi nghe và đọc bằng tiếng Đức.
  • tổng hợp những thông tin từ những nguồn văn bản viết và nói khác nhau đồng thời truyền tải lại lập luận và lý giải một cách chặt chẽ.
  • diễn đạt tự nhiên, rất trôi chảy và chính xác cũng như làm rõ được những ngữ nghĩa tinh tế về những chủ đề khá phức tạp.
Với Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom các sinh viên nước ngoài được phép vào học ở các trường đại học tổng hợp và các trường đại học ở Đức. Ở nhiều nơi, chứng chỉ này được coi là giấy phép cho bạn làm giáo viên tiếng Đức. Các bang của Cộng hoà Liên bang Đức công nhận kỳ thì này là chứng chỉ ngôn ngữ cho trình độ làm giáo viên. Các cơ quan có thẩm quyền công nhận ở mỗi bang có thể là Bộ Văn hoá, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Đào tạo giáo viên, Ủy ban tỉnh hay phòng Hành chính của Nghị viện bang.

Từ ngày 01.01.2012 kỳ thi Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom thay thế cho ba kỳ thi trước đây là Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) und Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài tập ôn luyện online ở dạng mở và mang tính tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom xem chi tiết tại đây.