Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 2 Ảnh: Getty Images/Comstock Images

Bạn muốn ...

  • tham gia một kỳ thi tiếng Đức cho thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi.
  • chứng tỏ mình đã có kiến thức tiếng Đức cơ bản.
  • chứng nhận kết quả học tập của bạn ở trình độ cấp A2.
  • có một chứng chỉ chính thức được quốc tế công nhận

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch là một kỳ thi tiếng Đức dành cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 16. Kỳ thi chứng nhận trình độ tiếng cơ bản và tương đương với cấp thứ 2 (A2) trong hệ thống sáu cấp của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng Châu Âu (GER).

Khi đỗ kỳ thi này bạn chứng tỏ rằng bạn có thể ...

  • hiểu và sử dụng các câu và cấu trúc câu thông dụng trong các tình huống thường ngày.
  • giao tiếp trong các tình huống đơn giản thường gặp hàng ngày, trong đó chủ yếu trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc.
  • miêu tả một cách đơn giản về nơi xuất thân, quá trình học tập, môi trường xung quanh và những thứ liên quan đến nhu cầu trực tiếp của bạn.

Chuẩn bị

Tài liệu ôn luyện

Bài thi mẫu và bài luyện thi để ôn tập online tương tác xem tại đây.

Thông tin khác

Điều kiện, nội dung bài thi và các thông tin khác về kỳ thi Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch xem chi tiết tại đây.