Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Kulturforum @Goethe-Institut

Triển lãm

  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
  • HAN Ausstellung Kulturforum © Viện Goethe Hà Nội
Vào tháng 4 năm 1998, Viện Goethe mở triển lãm đầu tiên và tổ chức các sự kiện theo chủ đề đầu tiên. Phòng đa chức năng dành cho nghệ thuật, âm nhạc và hội thảo về các chủ đề khác nhau trở thành một diễn đàn văn hóa. Nữ nghệ sĩ người Đức đầu tiên là Juliane Heise đã biến diễn đàn văn hóa này thành một studio mở ra cho công chúng. Những người tham gia khác là các giảng viên và giáo viên trẻ (học viên cao học) tại trường đại học nghệ thuật.

Nhiều triển lãm nối tiếp theo sau đó. Sẽ không thể kể hết và tôn vinh hết từng dự án triển lãm ở đây được. Ở đây chỉ có thể để bức ảnh nhóm để nhớ đến triển lãm nhóm lớn nhất của các nghệ sĩ Việt Nam. Họ đã đồng hành cùng hội nghị kiến ​​trúc đầu tiên của viện Goethe về CUỘC SỐNG Ở THỊ TRẤN CỔ KÍNH HÀ NỘI.