Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Quỹ Văn hóa của bang tự do Sachsen

Triển lãm

 • HAN Ausstellung Andre Tempel 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm của Andre Tempel ở Royal City, Hà Nội
 • HAN Ausstellung Andre Tempel 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm của Andre Tempel ở Royal City, Hà Nội
 • HAN Ausstellung Andre Tempel 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm của Andre Tempel ở Royal City, Hà Nội
 • HAN Ausstellung Andre Tempel 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm của Andre Tempel ở Royal City, Hà Nội
 • HAN Ausstellung Andre Tempel 5 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm của Andre Tempel ở Royal City, Hà Nội
Mối quan hê hợp tác từ Hà Nội đến Dresden bắt đầu từ năm 1955. Khi miền Bắc Việt Nam vừa giành được độc lập từ thuộc địa Pháp trong một cuộc chiến với nhiều sự mất mát và hy sinh. Chính phủ CHDC Đức đã hỗ trợ sự phát triển của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa mới thành lập. Trẻ em Việt Nam tham gia vào một nền giáo dục trường học hiện đại ở Đức. 150 học sinh trong độ tuổi từ 9 đến 12 tuổi đã được mời đến trường trong cộng đồng nhỏ của Moritzburg (gần Dresden). Các cư dân "Moritzburgers" đã cư trú trong nhà Käthe-Kollwitz. Một nhóm trẻ thứ hai theo sau vào năm 1957 và được nuôi dưỡng trong Nhà Maxim Gorki. Năm 1959 các em trở về Việt Nam. Chương trình này đánh dấu sự khởi đầu của quan hệ song phương. Sinh viên và lao động hợp đồng đã sớm từ Việt Nam sang CHDC Đức. Năm 1990 nước Đức được thống nhất.

Năm 1993, quốc hội Saxon thành lập nền tảng văn hóa của Nhà nước Tự do. Kể từ năm 2013, Quỹ Văn hóa quảng bá về chương trình lưu trú ba tháng tại Việt Nam. Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội mang đến cho người nhận học bổng cơ hội tham gia buổi hội thảo kéo dài trong một tuần với các sinh viên. Điều này rất lý tưởng cho cơ hội tìm hiểu lẫn nhau và tạo ra một cuộc trao đổi nghệ thuật thực tế.
 • HAN Ausstellung Neo Rauch 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm "Storyteller" của Neo Rauch
 • HAN Ausstellung Neo Rauch 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm "Storyteller" của Neo Rauch
 • HAN Ausstellung Neo Rauch 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm "Storyteller" của Neo Rauch
 • HAN Ausstellung Neo Rauch 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Triển lãm "Storyteller" của Neo Rauch
Một cuộc trao đổi chỉ có thể đi vào chiều sâu như vậy là nhờ sự hợp tác của nhiều thành phần tham gia. Trong những năm gần đây, các học sinh được nhận học bổng thường xuyên được mời tham gia Tháng Thực hành Nghệ thuật (MAP). MAP là liên hoan nghệ thuật quốc tế độc lập lớn nhất tại Việt Nam và được tổ chức bởi trung tâm nghệ thuật Heritage Space, dưới sự chèo lái của Nguyễn Anh Tuấn. Mỗi năm sẽ có một chủ đề. Các nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới có thể nộp đơn; tuy nhiên, họ phải tự tài trợ cho sự tham gia của mình. Rất hoan nghênh sự tham gia của các sinh viên được nhận học bổng từ Sachsen. Kể từ năm 2013 có thể kể đến: Christiane Baumgartner, Kai Hügel, Benjamin Badock, Stefanie Dorst, André Tempel, Daniel Rode, Phillip Poppeck, Till A. Baumhauer, Oscar Lebeck, Martin Haufe.
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 1 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 2 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 3 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 4 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 5 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
 • HAN Ausstellung Daniel Rode 6 © Viện Goethe Hà Nội
  Workshop với Daniel Rode
Mối quan hệ giữa Sachsen và Việt Nam vượt ra ngoài sự chỉ định hàng năm của một tổ chức có chức năng cấp học bổng. Năm 2016, Bảo tàng Mỹ thuật Leipzig đã trưng bày triển lãm STORYTELLER (tạm dịch người kể chuyện) với các tác phẩm của Tilo Baumgärtel, Famed, Henriette Grahnert, Julius Hofmann, Rosa Loy, Ulf Puder, Neo Rauch, Christoph Ruckhäberle, Annette Schröder, Sebastian Stumpf và Michael Triegel. Các mối quan hệ văn hóa không đứng yên. Trong khi đó, Leipzig và Thành phố Hồ Chí Minh đã hình thành quan hệ đối tác thành phố. Điều này cũng tạo ra động lực mới cho các mối quan hệ văn hóa song phương khác.

Các Link liên quan