Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Xanh đỏ và vàng

Triển lãm

Năm 2003, Viện Goethe thuê chuyển sang địa điểm mới tại 56-58 Nguyễn Thái Học. Đây là một quần thể gồm ba biệt thự Pháp cổ từ năm 1935 được sử dụng làm trường học của Nga vào những năm 1990. Sau đó được cải tạo (ban đầu là hai tòa nhà) và chuyển đổi thành trung tâm ngôn ngữ và văn hóa Đức Viện Goethe. Phần tài chính cho việc xây dựng được hỗ trợ bởi các nhà tài trợ tư nhân. Kiến trúc sư và cựu du học sinh tại Đức - KTS. Lý Trực Dũng là người chịu trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát xây dựng. Năm 2017, căn biệt thự thứ ba ở số 60 Nguyễn Thái Học được cho thuê, bảo vệ khỏi mục nát và cải tạo.

Khi các biện pháp tu bổ gần như hoàn tất, giám đốc lúc bấy giờ, Franz Xaver Augustin, đã mời các nghệ sĩ đến tiếp quản các tòa nhà bằng nghệ thuật. Triển lãm đã gửi một tín hiệu rõ ràng về cam kết của Viện Goethe đối với tự do nghệ thuật và trao đổi nghệ thuật.

 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội
Các nghệ sĩ tham gia có: Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Văn Cường, Phạm Ngọc Dương, Lê Quang Định, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Trần Lương, Nguyễn Trí Mạnh, Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Quang, Veronika Radulovic, Brian Ring, Nguyễn Minh Thanh, Vũ Thủy, Trương Tân và Lê Vũ.

Veronika Radulovic nhớ lại một công việc cụ thể:
HAN Ausstellung Green Red & Yellow © Viện Goethe Hà Nội Sự đóng góp của Minh Phước tập trung vào những người lao động nhập cư ở khắp mọi nơi vào thời điểm đó. Họ hầu hết đến từ nông thôn và sống trên các công trường xây dựng trong những điều kiện thực sự thảm khốc. Phước đã quay phim chúng. Một số video tài liệu đã được sản xuất. Thái độ của anh ấy đối với họ đã thay đổi do sự tiếp xúc ngày càng chặt chẽ hơn với những người lao động nhập cư. Trước khi họ "chỉ là" phần phụ / đối tượng cho một tác phẩm video thú vị trong Goethe, theo thời gian, họ đã trở thành "con người", những người bạn với nhu cầu, cảm xúc, nỗi sợ hãi, bệnh tật và lo lắng. Trong quá trình làm việc này, ông quyết định để chính những người lao động nhập cư hành động trong Goethe. Phòng trưng bày video của anh ấy là của họ. Các công nhân sống ở đó và viết những nhu cầu, ước mơ của họ và bất cứ điều gì trong tâm trí họ lên các bức tường trong phòng trưng bày. Anh ấy đã cho họ một diễn đàn. Làm như vậy, rõ ràng Minh Phước đã vượt quá mọi quy tắc nghệ thuật phổ biến lúc bấy giờ. Điều đó sẽ không thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào khác ở Việt Nam.“ (Veronika Radulovic)