Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
HAN Gattung Theater 7300x3200© Viện Goethe Hà Nội

Sân khấu

Nhà hát là nơi thử nghiệm tính chất thời sự của văn học, cả mới và cũ, cả lạ và quen đối với khán giả. Các tác phẩm văn học được diễn giải và xây dựng thành các phần biểu diễn trên sân khấu. Khán giả có thể chấp nhận hoặc quên chúng. Và chức năng của nhà hát là gì? Nhà soạn kich sân khấu Heiner Müller từng chia sẻ rằng: "Đối với tôi, chức năng của nhà hát là biến hiện thực thành không thể."

Kỷ niệm 25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội

Bài viết này tóm tắt chặng đường phát triển của Viện Goethe, từ các tác phẩm trình diễn của khách mời đến việc đồng sản xuất các tác phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi không thể kể ra hết ở đây tất cả các buổi biểu diễn của khách mời cũng như các hội thảo.

Việc hợp tác sản xuất phức tạp về mặt kỹ thuật, tổ chức và tài chính. Nhóm sản xuất có đôi khi chỉ bao gồm một đạo diễn (như Rudolph Straub, Amélie Niermeyer) di chuyển tới địa điểm khác để làm việc với các nghệ sĩ tại đó.

Một hình thức khác là hợp tác về thể chế, và điều này xuất phát từ những ý tưởng tham vọng hơn về trao đổi văn hóa. Dominique Günther đã thành công trong việc này với các buổi biểu diễn tại Nhà hát der Jungen Generation Dresden và Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội. Trước đó, các quỹ của Liên bang cũng như ngân sách dành cho những dịp kỷ niệm mối quan hệ ngoại giao đã hỗ trợ các cơ hội hợp tác sản xuất này. Chân thành cảm ơn những hỗ trợ hào phóng của Văn phòng Đối ngoại Liên bang và Bang Sachsen.

Trong bốn năm trở lại đây, những sự hợp tác sản xuất như thế trở nên ít hơn. Thay vào đó, Viện Goethe đã hỗ trợ về không gian và tài chính cho các nghệ sĩ đa phương tiện trong việc khám phá những con đường và hình thức thẩm mỹ mới cho sân khấu. Để chuẩn bị, chúng tôi đã có đối thoại với các nhà hát của Đức ở các hội nghị chuyên đề hoặc các buổi thuyết trình hay thảo luận trực tuyến. Hình thức trao đổi này có thể tiếp tục được thực hiện trực tuyến trong thời gian chờ việc hợp tác sản xuất giữa các nghệ sĩ và các tổ chức khả thi trở lại.