Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Chủ đề
Chuyển đổi số

Việc chuyển đổi số đang diễn ra một cách nhanh chóng đã gây ra những bất ổn và thách thức ở nhiều cấp độ khác nhau. Tất cả chúng ta đều cần những chỉ dẫn để hiểu rõ hơn về các quy trình kỹ thuật số đang góp phần vào việc định hình hiện tại và tương lai của chúng ta.

 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Goethe-Institut Hanoi
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Goethe-Institut Hanoi
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
 • HAN Themen Digitale Transformation © Viện Goethe Hà Nội
Trong năm 2020-2021, Viện Goethe thực hiện chuỗi sự kiện trình chiếu bài giảng và thảo luận Hiểu về Xã hội kỹ thuật số. Chuỗi bài giảng do Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) và Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) sản xuất. Trong chuỗi bài giảng này, các nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu đã đề cập đến những vấn đề cơ bản xoay quanh số hóa và những tác động của nó đối với đời sống xã hội của chúng ta.

Chúng tôi đã chọn ra mười trong số các bài giảng này cho công chúng và bối cảnh của Việt Nam, dịch và gắn phụ đề bằng tiếng Việt và chiếu trực tuyến cũng như tại các địa điểm ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh trong suốt một năm. Cùng với TS. Nguyễn Đức Lộc từ Viện Nghiên cứu SocialLife, chúng tôi đã tìm kiếm các chuyên gia trong nước phù hợp với từng chủ đề bài giảng để giới thiệu các bài giảng và hỗ trợ điều phối các phiên thảo luận trực tuyến vưới các diễn giả châu Âu. Công chúng Việt Nam quan tâm tham gia vào các cuộc thảo luận này trực tiếp ở các địa điểm hoặc trực tuyến.

Thông tin về các bài giảng và diễn giả được cập nhật tại trang web của Viện Goethe:
www.goethe.de/vietnam/xa-hoi-so

Đồng thời, các bài giảng cũng đã được xuất bản thành sách, không chỉ truyền tải nội dung thú vị mà còn giúp nâng cao nhận thức của các nhà khoa học quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Mặc dù một số tác phẩm nổi tiếng này được coi là kinh điển trong lĩnh vực của họ, sách của họ không có ở Việt Nam, kể cả bằng ngôn ngữ gốc hoặc bản dịch.

Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia Việt Nam đã có đóng góp cho sự hợp tác quốc tế này: Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thu Hương, Trần Mỹ Minh Châu, Hồ Tú Bảo, Phùng Đức Tùng, Phạm Khánh Nam, Nguyên Vũ Hảo, Trần Hữu Quang, Trần Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Hải Đăng, Dương Ngọc Dũng, Trương Minh Huy Vũ và Võ Trí Hảo.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Viện Alexander von Humboldt về Internet và Xã hội (HIIG) và Cơ quan Liên bang về Giáo dục Công dân (bpb) cùng các học giả truyền thông và nhà khoa học xã hội từ châu Âu, những người đã đóng góp vào các cuộc thảo luận và đồng ý việc xuất bản các bài giảng của họ bằng tiếng Việt: Joanna Bryson, Manuel Castells, Nick Couldry, Marion Fourcade, Stephen Graham, Arnim Nassehi, Christoph Neuberger, Andreas Reckwitz, Tilman Santarius và Philipp Staab.