Trò chơi của Đức Buổi chiều cuối tuần với các trò chơi của Đức

Chơi trò chơi trong thư viện Ảnh: Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

T7, 29.06.2019

Thư viện, Viện Goethe Hà Nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học
Ba Đình
Hà Nội

Với một trò chơi có thưởng vui nhộn

Giới hạn độ tuổi: từ 7 tuổi trở lên

Một buổi chiều với những trò chơi của Đức như "Die Siedler von Catan", "Hobbit", "Halli Galli", "Camel Up" và nhiều trò chơi khác không chỉ là cơ hội cho các bạn học tiếng Đức qua các trò chơi mà còn là buổi gặp gỡ trao đổi giữa những người học tiếng Đức với các bạn trẻ người Đức.
 

Quay lại