Hòa nhạc trực tuyến Resonate Opus 1

RESONATE OPUS 1 © Viện Goethe Thái Lan

CN, 07.03.2021, 20h

Trực tuyến trên Facebook

Đến buổi hòa nhạc
 

Từ sự hợp tác với chương trình lưu trú Pacific-Leipzig, Resonate Opus 1 mở đầu một chuỗi hòa nhạc do Viện Goethe Thái Lan hợp tác với dàn nhạc Gewandhaus ở Leipzig và Chương trình Nghệ thuật Quốc tế (LIA). Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp từ Leipzig.
 
Đối với tác phẩm đầu tiên của dự án này, nghệ sĩ Thái Lan Harit Srikhao đã phát triển một màn trình diễn đa phương tiện và trình bày dưới căn hầm mái vòm lịch sử Moritzbastei ở Leipzig, như một tuyên ngôn thị giác cho màn trình diễn của dàn nhạc Gewandhaus. Qua sự kết hợp với vũ công trình diễn người Thụy Điển Clara Sjölin, Srikhao đã hoàn thành các cảnh quay của mình với các yếu tố từ sân khấu, ánh sáng và trang phục. Tác phẩm này là kết quả của sự hợp tác với tư cách là một nghệ sĩ lưu trú tại Leipziger Baumwollspinnerei.
 
Chương trình được phát sóng trực tiếp cho công chúng từ Leipzig. Ngoài ra, Viện Goethe Thái Lan mời bạn cùng trải nghiệm với sự hiện diện của Harit Srikhao tại Viện Goethe Bangkok.

 

Quay lại