Văn học Đức trong tiếng Việt

HAN EU Literaturtage 2022 © Viện Goethe Hà Nội

Các chương trình trong khuôn khổ Những Ngày Văn học Châu Âu

 • 06.05.

  Trái tim mù lòa

  19h00 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 07.05.

  Thế nào và tại sao?

  11h30 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 07.05.

  Dù ở nơi đâu...

  16h30 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 07.05.

  Woyzeck

  19h30 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 11.05.

  9 màu chia ly

  18h00 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 11.05.

  Tội lỗi

  20h00 | Giới thiệu sách

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 12.05.

  Thuyết màu của J. W. Goethe

  19h30 | Giới thiệu sách

  Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 14.05.

  Yêu sách của Antigone của Judith Butler

  20h00 | Giới thiệu sách và thảo luận

  Online Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và truyền trực tuyến qua Zoom


 • 14.05.

  Hiểu về Xã hội kỹ thuật số

  17h00 | Buổi giới thiệu sách và thảo luận

  Trực tiếp tại viện Goethe Hà Nội và Ngôi nhà Đức TP. Hồ Chí Minh. Trực tuyến qua Zoom


Quay lại