Chiếu phim Tuần lễ chiếu phim khoa học môi trường

HAN 17-18.12.2022 © Viện Goethe Hà Nội

T7, 17.12.2022 -
CN, 18.12.2022

Viện Goethe Hà Nội

Đăng ký tham dự

ECO Science Film Screening Week bao gồm 3 buổi chiếu phim tại Viện Goethe xoay quanh các chủ đề: Đa dạng sinh học, Năng lượng Xanh và Quản lý Rác thải. Chuỗi sự kiện hứa hẹn sẽ mở ra một không gian hoà nhập để các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là các nhóm yếu thế, được cùng trải nghiệm sự tổng hòa của cả văn hoá, nghệ thuật và tri thức khoa học môi trường.

Người tham gia sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu đặc sắc về đề tài môi trường từ các nhà sản xuất phim uy tín đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với hoạt động chiếu phim, cũng sẽ có một không gian thảo luận mở để người tham dự, các chuyên gia và đại sứ cuộc thi Science Journal Writing Ambassador cùng chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn của mình về những chủ đề được đề cập qua các bộ phim tài liệu khoa học được trình chiếu.

tọa đàm và tổng kết

Seminar on Science is for all - SIFA Seminar mang đến những hoạt động trải nghiệm thú vị giúp người tham gia khám phá những kiến thức khoa học hữu ích được lồng ghép trong những chủ đề quan tâm về môi trường, giáo dục. Thêm vào đó, người xem có thể thảo luận để xây dựng những giải pháp và thực hành hướng tới thúc đẩy sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận khoa học và lan tỏa tình yêu khoa học đến với tất cả mọi người.

thông tin các sự kiện

Buổi chiếu phim và thảo luận 01: Ô tô điện
Thời gian: 9h - 11h15 ngày 17/12/2022
Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Buổi chiếu phim và thảo luận 02 (dành cho các bạn trẻ khiếm thính): Ong Hoang Dã
Thời gian: 14h - 16h30 ngày 17/12/2022
Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Buổi chiếu phim 03: Lời nói dối về tái chế và Hội thảo Cơ hội bình đẳng trong khoa học và chương trình trao giải Cuộc thi Đại sứ Viết khoa học 2022
Thời gian: 14h-17h30 ngày 18/12/2022
Địa điểm: Viện Goethe Hà Nội, 58 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Chương trình các sự kiện được đính kèm trên trang sự kiện. Liên hoan Phim Khoa học hay Scientific Film Festival (SFF) là một sự kiện truyền thông quốc tế hướng tới nâng cao nhận thức về khoa học tại khu vực Đông Nam Á, Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi và Trung Đông. Ở Việt Nam, Liên hoan phim Khoa học được tổ chức từ năm 2010 bởi Viện Goethe Hà Nội và các đối tác địa phương. Trở lại trong năm 2022, Liên hoan phim phát động chủ đề “Cơ hội bình đẳng trong khoa học” với cam kết sẽ nâng cao nhận thức cộng đồng về sự đa dạng và hòa nhập trong các lĩnh vực STEM, từ đó góp phần đảm bảo cơ hội học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan được mở ra cho tất cả mọi người vì lợi ích của mọi thành phần trong xã hội.

 

Quay lại