Chiếu phim trực tuyến Liên hoan phim Khoa học 2023

HAN SFF 7360 © Viện Goethe

T3, 10.10.2023 -
CN, 31.12.2023

Online

Liên hoan phim khoa học lớn nhất thế giới tham gia Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái của Liên hợp quốc.

Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc

Năm 2023, Liên hoan Phim Khoa học là đối tác hỗ trợ chính thức của Thập kỷ Phục hồi Hệ sinh thái của Liên hợp quốc. Chủ đề là lời kêu gọi tập hợp để bảo vệ và hồi sinh các đế chế trên toàn thế giới. Liên hoan Phim Khoa học cam kết nêu bật tầm quan trọng của cách tiếp cận hệ sinh thái đối với việc quản lý tổng hợp đất đai, nước và tài nguyên sinh vật cũng như nhu cầu tăng cường nỗ lực giải quyết tình trạng sa mạc hóa, suy thoái đất, xói mòn và hạn hán, mất đa dạng sinh học và khan hiếm nước, những vấn đề mà được coi là những thách thức lớn về môi trường, kinh tế và xã hội đối với sự phát triển bền vững toàn cầu.

Thông tin thêm về Liên hoan phim Khoa học và link xem phim

 

Quay lại