Triển Lãm Bên kia SỰ HỦY DIỆT

Bên kia SỰ HỦY DIỆT © T. A. Baumhauer

Khai mạc 23.11.2019 | 7h
Triển Lãm 9h tới 19h | 24.11 – 08.12.2019

VICAS Galerie

32 Hào Nam
Hà Nội

Một triển lãm của Heritage Space

Triển lãm ‘Bên kia SỰ HỦY DIỆT’ giới thiệu công việc sáng tạo tác phẩm của 15 nghệ sỹ quốc tế và Việt Nam, thực hiện sau 07 tuần làm việc của Tháng thực hành Nghệ thuật 2019 (viết tắt là MAP). Sáng tác thuộc nhiều loại hình biểu đạt của nghệ thuật: video, ảnh, trình diễn, hội họa, sắp đặt và ý niệm, được trích xuất và cô đọng từ nhiều cuộc khảo sát thực địa, du hành trong những nơi chốn hữu hình hay vô hình, để nhằm diễn giải vừa mơ hồ vừa chi tiết về bóng hình nơi chốn và định dạng của lụi tàn theo cách thức rất riêng tư của nghệ sỹ.
 
Lưu trú tại Việt Nam với học bổng của Quỹ Văn Hóa bang Sachsen, nghệ sĩ người Đức, Till Ansgar Baumhauer đến từ Dresden là một trong những nghệ sĩ tham gia vào chương trình MAP. Tác phẩm nghệ thuật của anh mang tiêu đề “Try and Error” (Tạm dịch: Thử và lỗi) là bản tóm tắt kinh nghiệm và tác phẩm nghệ thuật của anh trong ba tháng lưu trú tại Việt Nam. Một trong những chủ đề chính Baumhauer tiếp cận là sự khác biệt giữa các khái niệm nghệ thuật với nhận thức của nó thông qua góc nhìn của người xem Việt Nam.
 
Tác phẩm của Baumhauer kết hợp các bài viết, video, trích dẫn thẩm mỹ từ lịch sử nghệ thuật Việt Nam và những yếu tố văn hóa từ đời sống thường ngày.
Hướng theo chủ đề của MAP „Bên kia sự hủy diệt”, nghệ sỹ một mặt tạo ra nhiều lớp tiếp cận ký ức chiến tranh, mặt khác nhưng cũng cho thấy sự thất bại và thay đổi các khái niệm nghệ thuật trong quá trình đối thoại quốc tế.
 
Till Ansgar Baumhauer © Till Ansgar Baumhauer Till Ansgar Baumhauer (*1972) là nghệ sỹ, giám tuyển và nhà văn sống tại Dresden (Đức). Anh dành nghiều năm nghiên cứu về việc phản ánh và biểu hiện bạo lực trong các lĩnh vực xã hội và đời sống cá nhân thông qua các biểu đạt nghệ thuật. Baumhauer đồng thời thực hành các khả năng đối thoại nghệ thuật xuyên văn hóa.

Quay lại