Lưng Chừng – ICG Receiver

Project "Lung Chung" Photo: © ICG Reciever

Thứ 7, 17.07.2021
(dự kiến)

TP. Hồ Chí Minh

"Lưng Chừng" là một dự án được hỗ trợ bởi Viện Goethe nằm trong chương trình Ignite Creativity Grant năm 2021. Dự án này sẽ bao gồm quá trình sản xuất một phim thể nghiệm của Phạm Nguyễn Anh Tú và một chương trình chiếu phim ngắn được tổ chức bởi Nãi Cinema. Trong chương trình chiếu phim này, chúng tôi mong muốn xem xét và bóc tách những tiêu chuẩn kỳ thị cộng đồng LGBT tại Việt Nam trong những năm gần đây, với sự tham gia của những nghệ sĩ queer Việt Nam sinh sống và làm việc trong nước và ngoài nước. Buổi chiếu phim dự định sẽ được tổ chức tại Dcine, Mạc Đĩnh Chi vào ngày 17 tháng 7.

Chương trình mong muốn tạo ra một không gian cho các câu chuyện đa dạng, các cuộc hội thoại cá nhân, nhằm thúc đẩy sự khám phá những phương thức kể chuyện mới mẻ, mở ra những cuộc hội thoại về bản dạng giới, tái thẩm định những định kiến kỳ thị, xem xét cách mà chúng tác động lên xã hội. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng có thể kích thích được những cuộc trò chuyện về bình đẳng giới, quyền con người đặc biệt khi mà Việt Nam đang đứng trước những giao điểm quan trọng về lịch sử, văn hoá và các cộng đồng yếu thế.

facebookhttps://www.facebook.com/naicinema
instagramhttps://www.instagram.com/naicinema/
 

Quay lại