Múa Jasmine – ICG Receiver

Jasmine – ICG Reciever Photo: © Project "ICG Reciever"

Thứ 5, 17.06.2021
18h00
(Zoom online)

Lynk Production Studio (Tp. Hồ Chí Minh)

Jasmine là tác phẩm đầu tay của nghệ sĩ trẻ Chi Nguyễn

Zoom Online: Hai nghệ sĩ múa, Chi Nguyễn và Thịnh Tiêu sẽ mang lại một tác phẩm thử nghiệm là lời tự sự, hoài nghi về sự nhìn nhận và chấp nhận bản thân khi bị đặt vào thước đo khuôn khổ mặc định giới tính của xã hội. Từ đó đem đến cho khán giả thêm một góc nhìn về sự bình đẳng giới tính trong xã hội đương thời.

Jasmine sẽ được công diễn vào lúc 18:00 ngày 17/06/2021 tại Lynk Studio.
Sản xuất: Chi Nguyễn
Mentor: Ngô Thanh Phương
Biên đạo & Biểu diễn: Chi Nguyễn – Thịnh Tiêu
Filmography: Martin Tran
Ánh sáng: Tuan Hoang
Địa điểm: Lynk Production Studio - 33 Đường số 2, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Quay lại