Công chiếu trực tuyến CÁC VỞ DIỄN CỦA XƯỞNG VĂN HÓA TRÊN YOUTUBE

HAN 21.08.2021 © Viện Goethe Hà Nội

T7, 21.08.2021, 20h

Chương trình trực tuyến

Vở diễn: TÁCH

Buổi trình diễn sẽ được công chiếu trực tiếp qua kênh YouTube của viện Goethe Việt Nam.

* Video của buổi trình diễn được lưu lại trên kênh Youtube của viện Goethe Việt Nam đến 22h ngày 23.10.2021.
Chương trình
T7, 21.08.2021
20h - 20h45
Công chiếu vở múa đương đại: TÁCH
LINK YOUTUBE ĐẾN BUỔI CÔNG CHIẾU

 

Quay lại