Επικοινωνία

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

Συγγραφείς:

Beate Widlok: Καθηγήτρια Σλαβικής και Γαλλικής Φιλολογίας, Εισηγήτρια για την εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία και διδακτική της πολυγλωσσίας, Goethe-Institut Μόναχο

PD Dr. Ana Petravić: Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, Διευθύντρια της Έδρας για την εκπαίδευση καθηγητών γερμανικής γλώσσας – Διαπολιτισμική Γερμανική Φιλολογία στη Σχολή Εκπαίδευσης Καθηγητών του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεπ, Κροατία. Κεντρικά αντικείμενα έρευνας: Διδακτική ξένων γλωσσών και εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Helgi Org: Καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας, Ψυχολόγος, Συγγραφέας εγχειριδίων, Επιμορφώτρια και καθηγήτρια (εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία) σε Νηπιαγωγεία και σχολεία όλων των βαθμίδων, Εσθονία

Rodica Romcea: Καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Φιλολογίας; Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών και διδασκόντων Γερμανικά ως ξένη και ως δεύτερη γλώσσα σε Δημοτικά,  στο Παιδαγωγικό Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο  „Babes-Bolyia“, Σχολή Ψυχολογίας και Επιστημών Εκπαίδευσης στο  Sibiu/Hermannstadt, Ρουμανία. Συγγραφέας, σε συνεργασία με άλλους, εγχειριδίων για τα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα

Το Goethe-Institut εκφράζει τις ευχαριστίες του για τις υποδείξεις  και τις πολύτιμες συμβουλές στους:
Prof. Dr. Werner Bleyhl, Dr. Peter Edelenbos, Ernst Endt, Prof. Dr. Anemone Geiger-Jaillet, Gila Hoppenstedt, Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Prof. Dr. Angelika Kubanek, Prof. Dr. Michael Legutke, Rainer Paul, Prof. Dr. Claudia Riemer

Γραφιστική παρουσίαση: ImageDesign Astrid Sitz, Κολωνία

Υπεύθυνοι για το περιεχόμενο

Εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρή ηλικία

Υλικό και προτάσεις για καθηγητές Γερμανικών