Kapcsolat

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

Szerzők:

Beate Widlok: szlavista és romanista, referens, Korai idegennyelv-oktatás, többnyelvűség és didaktika, Goethe-Institut München

PD Dr. Ana Petravić: germanista, a Zágrábi Egyetem Tanárképző Karán a Némettanár-képző és Interkulturális Germanisztika Tanszék vezetője, Horvátország; Súlyponti kutatási területek: Az idegennyelv-oktatás didaktikája, korai idegennyelv-oktatás

Helgi Org: germanista, pszichológus, tankönyvszerző, továbbképzési szakember és tanárnő (korai idegennyelv-tanulás) bármely képzési fokon óvodában és iskolában, Észtország

Rodica Romcea: anglista és germanista; nevelők és alsó tagozatos német mint idegennyelv ill. másodnyelv szakos tanárok képzője a „Babes– Bólyai“ Egyetem pedagógiai líceumában, Pszichológiai és Neveléstudományi Kar, Nagyszeben, Románia; német mint idegen nyelv tankönyvek társszerzője

A Goethe Intézet itt mond köszönetet a számos javaslatért és értékes tanácsért
Prof. Dr. Werner Bleyhl, Dr. Peter Edelenbos, Ernst Endt, Prof. Dr. Anemone Geiger-Jaillet, Gila Hoppenstedt, Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Prof. Dr. Angelika Kubanek, Prof. Dr. Michael Legutke, Rainer Paul, Prof. Dr. Claudia Riemer

Grafika:
ImageDesign Astrid Sitz, Köln

Impresszum

Korai idegennyelv-tanulás

Tanári segédletek, ötletek, javaslatok