კონტაქტი

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

ავტორები:

ბეატე ვიდლოკი: სლავისტი და რომანისტი, ადრეულ ასაკში უცხო ენის სწავლისა და მრავალენოვნების დიდაქტიკის რეფერენტი, მიუნხენის გოეთეს ინსტიტუტი

PD დრ. ანა პეტრავიჩი: გერმანისტი, პედაგოგიური უნივერსიტეტის გერმანული ენის კათედრის გამგე –  ინტერკულტურული გერმანისტიკა ზაგრების პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, ხორვატია. კვლევების თემები: უცხოური ენის დიდაქტიკა და ადრეულ ასაკში უცხოური ენის სწავლება

ჰელგი ორგი: გერმანისტი, ფსიქოლოგი, სახელმძღვანელოების ავტორი, მულტიპლიკატორი და მასწავლებელი (ადრეულ ასაკში უცხოური ენის სწავლა) საბვშვო ბაღებისა და სკოლების ყველა საფეხურზე, ესტლანდ

როდიკა რომკეა: ანგლისტი და გერმანისტი; აღმზრდელებისა და დაწყებითი სკოლის მასწავლებლების მულტიპლიკატორი, პედაგოგიური ლიცეუმი და „Bაბეს-Bოლყია“-ს უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის ფაკულტეტი, გერმანული როგორ უცხოური ან მეორე ენა. სიბიუ/ჰერმანსტადტი, რუმინეთი. DაF-სახელმძღვანელოების თანაავტორი.

გოეთეს ინსტიტუტი მადლობას უხდის პროფ.
დრ. ვერნერ ბლეილს, დრ. პეტერ ედელენბოს, ერნსტ ენდტს, პროფ. დრ. ანემონე გაიგერ-ჯაილეტს, გილა ჰოპენშტედტს, Pროფ. დრ. გაბრიელა კნიფკას, პროფ. დრ. ანგელიკა კუბანეკს. პროფ. დრ. მიხაელ ლეგუტკეს, რაინერ პაულს, პროფ. დრ. კლაუდია რიმერს მრავალფეროვანი მითითებებისა და არაჩვეულებრივი რჩევებისათვის.

გრაფიკული გაფორმება:
ImageDesign Astrid Sitz, კიოლნი

Disclaimer

უცხოური ენის ადრეულ ასაკში სწავლა

მასალები და რჩევები ასწავლებლებისათვის