Kontakti

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

Autori:

Beāte Vidloka (Beate Widlok): slāviste un romāniste, agrīnās svešvalodu apguves un daudzvalodības didaktikas referente, Gētes institūts Minhenē

Prof. dr. Ana Petraviča (PD Dr. Ana Petravić): ģermāniste, vācu valodas skolotāju un starpkultūru ģērmānistikas katedras vadītāja Zagrebas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, Horvātija.
Galvenie pētniecības virzieni: svešvalodu didaktika un agrīnā svešvalodu apguve

Helgi Orga (Helgi Org): ģermāniste, psiholoģe, mācību grāmatu autore, tālākizglītības kursu pasniedzēja un skolotāja (agrīnā svešvalodu apguve) bērnudārzos un skolās visu līmeņu klasēs, Igaunija

Rodika Romsea (Rodica Romcea): angliste un ģermāniste; mācībspēks vācu valodas kā svešvalodas un otrās valodas audzinātāju un sākumskolas skolotāju sagatavošanas programmās Pedagoģiskajā licejā un „Babes-Bolyia“ Universitātes Psiholoģijas un pedagoģijas fakultātē Sibiu, Rumānija; vācu valodas kā svešvalodas mācību līdzekļu līdzautore

Par neskaitāmiem ieteikumiem un vērtīgiem padomiem Gētes institūts pateicas:
prof. dr. Verneram Bleilam (Werner Bleyhl), dr. Pēteram Edelenbosam (Peter Edelenbos), Ernstam Entam (Ernst Endt), prof. dr. Anemonei Geigerei-Želē (Anemone Geiger-Jaillet), Gilai Hopenstetai (Gila Hoppenstedt), prof. dr. Gabrielei Knifkai (Gabriele Kniffka), prof. dr. Angelikai Kubanekai (Angelika Kubanek), prof. dr. Mihaelam Legutkem (Michael Legutke), Raineram Paulam (Rainer Paul), prof. dr. Klaudijai Rīmerei (Claudia Riemer)

Grafiskais dizains:
ImageDesign Astrid Sitz, Köln

Informācija par izdevēju

Agrīnā svešvalodu apguve

Materiāli un ieteikumi skolotājiem