Kontakt

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

O autorkach:

Beate Widlok: Slawistka, referent ds. wczesnej nauki języków obcych i dydaktyki różnojęzyczności, Goethe-Institut München

PD Dr. Ana Petravić: Germanistka, kierownik Katedry Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego – Germanistyka Interkulturalna na Wydziale Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu w Zagrzebiu, Chorwacja.
Główne tematy prac badawczych: Dydaktyka nauczania języków obcych i wczesna nauka języków obcych

Helgi Org: Germanistka, psycholog i autorka książek i nauczycielka (wczesna nauka języków obcych) w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzi szkolenia doskonalące, Estonia

Rodica Romcea: Anglistka i germanistka; kształci wychowawców i nauczycieli szkół podstawowych w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego i drugiego w Liceum Pedagogicznym oraz na Uniwersytecie „Babes-Bolyia”, Wydział Psychologii i Pedagogiki w Sibiu/Hermannstadt; współautorka podręczników do nauczania języka niemieckiego jako obcego

Goethe-Insitut dziękuje za liczne wskazówki i cenne rady:
Prof. Dr. Werner Bleyhl, Dr. Peter Edelenbos, Ernst Endt, Prof. Dr. Anemone Geiger-Jaillet, Gila Hoppenstedt, Prof. Dr. Gabriele Kniffka, Prof. Dr. Angelika Kubanek, Prof. Dr. Michael Legutke, Rainer Paul, Prof. Dr. Claudia Riemer

Forma graficzna:
ImageDesign Astrid Sitz, Köln

Impressum

Wczesna nauka języków obcych

Materiały i wskazówki dla nauczycieli