Liên hệ

Beate Widlok
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Mail SymbolWidlok@goethe.de
www.goethe.de/nuernberger-empfehlungen

Các tác giả

Beate Widlok:  Nhà Đức ngữ học và Xla-vơ học, chuyên viên về dạy ngoại ngữ sớm và phương pháp sư phạm đa ngôn ngữ, Viện Goethe München

PGS. TS. Ana Petravić: Nhà Đức ngữ học, Chủ nhiệm ngành đào tạo giáo viên tiếng Đức – Đức học liên văn hóa thuộc khoa Sư phạm trường Đại học tổng hợp Zagreb, Croatia. Trọng tâm nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ và học ngoại ngữ sớm.

Helgi Org: Nhà Đức ngữ học, tâm lí học, tác giả viết sách giáo khoa, chuyên gia đào tạo và giáo viên (dạy ngoại ngữ sớm) tại các trường mẫu giáo và trường học các cấp, Estland.

Rodica Romcea: Nhà Anh ngữ và Đức ngữ học, chuyên gia đào tạo giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học ngành dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ hoặc như ngoại ngữ thứ hai tại trường cấp ba chuyên sư phạm và đại học „Babes-Bolyia“-Universität, Khoa khoa học tâm lý và giáo dục tại Sibiu/Hermannstadt, Ru-ma-ni; đồng tác giả của nhiều sách dạy tiếng Đức như một ngoại ngữ.

Viện Goethe xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của:
GS.TS. Werner Bleyhl, TS. Peter Edelenbos, Ernst Endt, GS.TS. Anemone Geiger-Jaillet, Gila Hoppenstedt, GS.TS. Gabriele Kniffka, GS.TS. Angelika Kubanek, GS.TS. Michael Legutke, TS. Rainer Paul, GS.TS. Claudia Riemer

Thiết kế đồ họa:
ImageDesign Astrid Sitz, Köln

Dữ liệu xuất bản

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên