Varajase võõrkeeleõppe hetkeolukorrast ja tulevikuperspektiividest

Kogu maalimas on märgata tendentsi, et võõrkeeli hakatakse õppima varem kui näiteks 15 aastat tagasi. Üldiselt võib täheldada, et varajast keeleõpet püütakse kavandada süstemaatiliselt ja institutsiooniüleselt, toetades seda õppekavade loomisega, mida järgida, ning samas koolitades vajalikku personali.

Rahvuslikud ja rahvusvahelised uuringud näitavad, et varajane võõrkeeleõpe õigustab sellele pandud ootusi. Lapsed õpivad vaimustusega uusi keeli.

Heades tingimustes arenevad neil suhtlemispädevused ja keeletunnetus. Kuid edu saavutamine sõltub uuringute kohaselt keelepoliitilistest, pedagoogilistest ja võõrkeele didaktilistest tingimustest, millega paljudes kohtades veel piisavalt ei arvestata.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Varajane võõrkeeleõpe

    Materjalid ja nõuanded õpetajatele