A korai idegennyelv-tanulás aktuális helyzetéről és kilátásairól

Világszerte megfigyelhető az a tendencia, hogy a tanulók korábban kezdenek idegen nyelvet tanulni mint 15 évvel ezelőtt. Általában megfigyelhető az a törekvés is, hogy azon fáradoznak, hogy a korai nyelvtanulás kínálatát módszeresen és az intézményi rendszert átfogóan tervezzék meg, alakítsák ki és valósítsák meg tantervi kereteit, valamint hogy kiképezzék az ehhez szükséges szakembereket is.

Nemzeti és nemzetközi tanulmányok egyaránt azt igazolják, hogy a korai idegennyelv-oktatás teljes mértékben képes teljesíteni a vele szemben támasztott elvárásokat. A gyerekek lelkesen tanulják az új nyelvet.

Jó feltételek esetében elemi kommunikatív kompetenciára és nyelvi tudatosságra tesznek szert. Az idegennyelv-elsajátítás sikeressége bizonyíthatóan függ nyelvpolitikai, pedagógiai és az idegennyelv oktatásának módszertani-didaktikai feltételeitől, amelyek még sokhelyütt nem teljesülnek kielégítő mértékben.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok