A korai idegennyelv-tanulás és feltételrendszere

A gyermek idegennyelv-tanulásának folyamata egy sokrétű feltételrendszer kontextusába illeszkedik, amivel e fejezet részletesen foglalkozik majd. Ezt az idegennyelv-tanulási folyamatot a gyermek közvetlen környezete, a szülők, a család, a nevelők és a tanárok éppúgy befolyásolják, mint a gyermek számára alig érzékelhető tényezők és intézmények (pl. az iskola vezetése, hatóságok és különböző szövetségek).

A képzési elképzelésekkel kapcsolatban a kompetencia-profilokat és a hozzájuk kötődő tanulási tartalmakat már az óvodás kortól előre meghatározzák. A módszerek és a felhasznált médiumok döntő mértékben befolyásolhatják a tanulás sikerességét. Az egész tanulási folyamatot kezdettől fogva végigkísérik a különböző tesztelési és értékelési eljárások.

A gyermekeket körülvevő feltételrendszerről alkotott kép azt hivatott szemléltetni, hogy a korai idegennyelv-tanulás a befolyásoló tényezőknek milyen komplex rendszerétől függ. A középpontban mindenkor a gyermek áll, aki a saját idegen-nyelvi kompetenciáját egyéni lehetőségei szerint fejleszti.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok