A gyermek áll a nyelvi kínálat középpontjában

A gyermekkori tanuláshoz szabott idegennyelv-oktatás a gyermeki fejlődés teljességében kívánja megszólítani a gyermek személyiségét.

Az idegen-nyelvi kommunikálás érdekében egyaránt kívánja fejleszteni a gyermekek érzelmi, kreatív, társas-szociális, kognitív és nyelvi képességeit.

Hogy ez a vállalkozás sikeres lehessen, minden egyes gyermeket személyes fejlettségének megfelelően kell támogatni.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Korai idegennyelv-tanulás

    Tanári segédletek, ötletek, javaslatok