A tanítás színterei

Korai idegennyelv-tanításra sor kerülhet óvodákban, iskolákban vagy egyéb képzési intézményekben. A minőségi tanulási kínálat követelményeivel összhangban a tanítást olyan teremben kell lebonyolítani, amelyik nagyságát és felszereltségét tekintve biztonságos környezetet jelent a gyermekek számára, ahol a tanítási folyamatokat a gyermekek korának megfelelő módon lehet megszervezni, ahol a gyermekek egészségére nem leselkedik semmiféle veszély.

A gyermekek korának megfelelően kialakított térben lehetőség szerint alacsony tanulói létszám mellett biztosított leginkább, hogy minden gyermek talál elegendő megnyilatkozási lehetősét, illetve szükségleteinek megfelelően lehet neki a tanulásban segíteni. A nyugodt légkör és a lehetőség szerint folyamatosan rendelkezésre álló terem elősegíti a folyamatos tanulást.

Az intézményben biztosítani kell, hogy a tanításban részt vevő minden nyelvmesterrel és tanárral egyértelműen egyeztetni lehessen a gyermekek gondozásának módját, a tanítás céljait, módszereit és tartalmait. Erre különösen akkor van szükség, ha az idegen nyelv tanítását külső szakember végzi.
  Ajánlások:

  A tanításra lehetőség szerint mindig ugyanabban a teremben kerüljön sor, hogy a gyermekekben úgy érezhessék, védett légkörben tanulhatnak.

  A különböző oktatási szinten tanítók kölcsönösen tájékoztassák egymást. Ehhez a következő eljárások ajánlhatók:
  • Tantervek, irányelvek, célok, tartalmak és témák kicserélése
  • Tanulói portfóliók vezetése a tanulás helyétől függetlenül
  • Egyeztető konferenciák
  • Az oktatás helyétől függetlenül kölcsönös hospitálás valamint közös továbbképzés

  Korai idegennyelv-tanulás

  Tanári segédletek, ötletek, javaslatok