Bendrosios ankstyvojo užsienio kalbos mokymo sąlygos

Vaiko užsienio kalbos mokymosi procesas vyksta daugiasluoksniame prielaidų ir sąlygų kontekste, apie kurį bus plačiau kalbama šiame skyriuje. Mokymuisi turi įtakos ne tik tiesioginėje vaiko aplinkoje esantys asmenys (tėvai, šeimos nariai, auklėtojos ir mokyklos pedagogai), bet ir netiesioginiai veiksniai bei institucijos (mokyklos vadovybė, valstybės institucijos, asociacijos).

Jau darželinukų mokymo planuose nustatomi kompetencijų profiliai ir su jais susiję mokymo turinio dalykai. Mokymosi sėkmę iš dalies lemia ir taikomi metodai bei komunikacijos priemonių naudojimas. Nuo pat pradžių mokymo procesą lydi įvairūs testai ir vertinimai.

Sąlygas ir veiksnius, darančius visapusišką įtaką ankstyvojo užsienio kalbos mokymo procesui, galima įsįvaizduoti kaip tinklą, kuris apsupa vaiką iš visų pusių. Tinklo centre yra vaikas, kuris, remdamasis individualiomis galimybėmis, stengiasi įgyti užsienio kalbos kompetenciją.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Ankstyvasis užsienio kalbos mokymas

    Medžiaga ir praktiški patarimai mokytojoms