Învăţarea timpurie a limbilor străine şi condiţiile-cadru ale acesteia

Procesul de învăţare a limbilor străine de către copil stă în contextul unei structuri stratificate de condiţii, despre care ne vom ocupa mai îndeaproape în acest capitol. Oamenii din imediata apropiere ca părinţi şi familie, educatoare şi cadre didactice sau instituţii (de ex. conducerea scolii, autorităţi şi asociaţii) constituie factori de influenţă aproape nepercepuţi de copil.

Prin planurile de învăţământ se pretind încă din grădiniţă profiluri de competenţă şi conţinuturi legate de acestea. Metodele şi mediul pot să influenţeze succesul învăţării. Diferitele procedee de testare şi evaluare însoţesc procesul de învăţare încă de la început.

Imaginea unei reţele de factori/ condiţii care înconjoară copilul, ilustrează cât de complexe sunt influenţele asupra procesului de învăţare timpurie a limbilor străine. În centru stă mereu copilul, care îşi dezvoltă competenţele sale de limbă străină după posibilităţile lui individuale.
Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen

    Frühes Fremdsprachenlernen

    Materialien und Tipps für LehrerInnen