Những đề xuất từ Nürnberg đối với việc học ngoại ngữ sớm

imageDes!gn, Astrid Sitz
Cuốn sách “Những đề xuất từ Nürnberg đối với việc học ngoại ngữ sớm” do viện Goethe xuất bản năm 1996 với sự hợp tác của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực sư phạm đến từ 22 quốc gia trên thế giới được triển khai với mục đích đưa ra một cơ sở chung nhất, có hệ thống cho việc dạy ngoại ngữ cho trẻ mẫu giáo và tiểu học.

Cho đến nay, sau hơn một thập kỷ, những ý kiến trong đề xuất từ Nürnberg về cơ bản vẫn còn giữ nguyên giá trị. Tuy nhiên, những thay đổi về chính trị xã hội, kinh tế, xã hội, những phát triển trong lĩnh vực công nghệ và những trải nghiệm đa dạng với các phương tiện truyền thông kèm theo cũng như những kì vọng của trẻ có ảnh hưởng tới việc học ngoại ngữ sớm. Bên cạnh đó, những hiểu biết tâm lý học về hành vi học tập của trẻ trong những năm đầu học ngoại ngữ ngày càng trở nên quan trọng.

Ấn bản mới của “Những đề xuất từ Nürnberg đối với việc học ngoại ngữ sớm”  mô tả những điều kiện tổng hợp của việc học ngoại ngữ sớm với quan điểm mang tính thời sự, nhằm làm rõ những tiềm năng và nhu cầu của trẻ ở độ tuổi từ bốn đến mười tuổi. Theo đó, việc bắt đầu từ sớm không chỉ được quan sát dựa vào góc nhìn của một hệ thống giáo dục nhất định hoặc một cơ sở giáo dục cụ thể nào mà phải được xem xét dưới càng nhiều góc độ chung càng tốt.

Ấn phẩm này hướng đến tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ sớm, tới những người ra quyết định, các hiệu trưởng, các chuyên gia đào tạo, những người đang hoặc sắp là giáo viên cũng như sinh viên. Trong đó bao gồm cả phụ huynh và những người khác sống quanh trẻ, những người có thể chỉ gián tiếp tham gia vào quá trình giáo dục trẻ nhưng lại là những người có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của trẻ.

Học ngoại ngữ sớm

Tài liệu và lời khuyên cho giáo viên