Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)
Alicja Patanowska© Herr Willie

Alicja Patanowska

Wymyśliłam, żeby nazwać ten zestaw prac Errorika, grając słowem error, błąd, bo wszystko tu zasadza się na błędach, na tym, co uwidocznia się w procesie powstawania. W wypadku tych wazonów pracowałam ze szkliwem własnej produkcji i, jak widać, na różnego rodzaju glinie pęka ono w różny sposób – nie da się sprawić, by pęknięcia na kilku wazonach wyglądały tak samo, by dało się powtórzyć jakiś wzór.

  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie

Gdy ogląda się je z daleka, prace wydają się piękne, tak jak piękny jest świat. Dopiero z bliska dostrzega się pęknięcia. Jako artystka mogę budować sobie mniej lub bardziej szczegółową wizję tego, co chcę uzyskać, uroda ceramiki polega jednak na tym, że nigdy do końca się nie wie, jak będzie wyglądał ostateczny rezultat.

Cykl Errorika to część mojej pracy doktorskiej na Akademii Sztuk Pięknych. Ważne są w nim rzemiosło i dawne metody wytwórstwa. Bardzo interesuje mnie kwestia niedoskonałości. Dysponując wiedzą, można do pewnego stopnia zapanować nad procesem tworzenia – potrzeba dużo wiedzy, by zdobyć odrobinę kontroli, w czym można odnaleźć piękno. Te praca są moją reakcją na projekt Europe’s Kitchen. Zastanawiałam się, jak najlepiej określić smak Europy i doszłam do wniosku, że jako słodko-gorzki, ponieważ idea Europy to idea łączenia wszystkiego i wszystkich, pomimo różnic. Dziś Europa zmaga się z coraz liczniejszymi problemami, które porównałabym do pęknięć w szkliwie; najpoważniejszym z nich jest moim zdaniem nietolerancja. Wracając do wiedzy, w tym wypadku jest podobnie jak w procesie wytwarzania ceramicznych wazonów: jeżeli dysponuje się wiedzą, to znika strach przed obcymi, znika strach przed osobami innej orientacji seksualnej i znika lęk przed utratą czystości, ponieważ wiedza wyposaża nas w narzędzia. Morał, jaki płynie z moich słów, jest pozytywny, nie negatywny: jeśli sporo wiesz, możesz stworzyć coś pięknego, nawet jeśli w procesie tworzenia pojawią się pęknięcia. Przecież nikt nie jest bez skazy. Jesteśmy kucharzami Europy, to właśnie my ją gotujemy. Uważam, że to dla nas, Europejczyków, ogromna szansa. Powinniśmy zacząć od siebie, od pęknięć, błędów czy wad, które ma każdy z nas, i na tym budować.