Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)
 © Herr Willie

Katarzyna Mazurek

W mojej pracy ważnym aspektem jest ziemia. Talerze, które wytworzyłam, to dość czytelne odniesienie do nazwy projektu Europe’s Kitchen.

  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie
  •  © Herr Willie

Zawarty jest w nich również element lokalności, ponieważ użyłam form pochodzących z nieczynnej już polskiej fabryki porcelany. Zależało mi również na tym, by znalazły się w nich elementy niespodzianki i dysonansu, bardzo tradycyjną formę zastawy stołowej ukazałam więc w bardzo niedoskonałej, surowej wersji – bez szkliwa, bez poprawek kształtu, połączoną z moimi rysunkami.

Nadałam tej pracy tytuł Earthplates. To gra słów, ponieważ plate oznacza nie tylko talerz, lecz również płytę tektoniczną. W moim zamyśle mimo iż Europa składa się z różnych narodowości, różnych smaków i gustów, różnych tradycji kulinarnych, łączy nas ziemia, na której żyjemy, wspólna płyta tektoniczna. Ceramika to także ziemia – powstaje z ziemi, po której chodzimy. Chciałam zawrzeć w swojej pracy ideę europejskiej wspólnotowości: cały świat, cała nasza planeta, to w istocie jedna powierzchnia, po której wszyscy się poruszamy, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i skąd pochodzimy.

Ta idea to także owoc moich refleksji nad rolą ludzi na Ziemi, naszych relacji z przyrodą i środowiskiem naturalnym. Szczególnie dziś, gdy jesteśmy mocno zależni od nowych technologii. Na co dzień może tego nie dostrzegamy, niemniej to fakt, że środowisko, w tym oczywiście rośliny, pożywienie, bardzo silnie na nas wpływają i są nam niezbędne. Moim zdaniem to coś, co bardzo jednoczy ludzkość.