Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Kalendari i Ardhjes
11 dhjetor

Gati në gjysmën e Kohës së Krishtlindjeve! – Më në fund gjeta kohë që të merrem me kartolinat për Krishtlindje. Unë i bëj ato vetë, si çdo vit. Kësaj radhe i përdor kartolinat me ngjyra, të cilat janë në sirtarin tim që nga zhvendosja ime e fundit në këtë banesë. Prej tyre pres forma të ndryshme, pisha, yje dhe sfera për stolisje. Ato janë vërtetë të bukura dhe shumëngjyrëshe, gjithmonë me shkallëzime të ndryshme të ngjyrave të veçanta. Filloj me ngjyrën e gjelbër, por më pëlqejnë të gjitha ngjyrat dhe format, para së gjithash kur ato kombinohen. Në anën e pasme vizatoj situata të vogla komike, të cilat unë i lidh me njerëzit të cilëve ua dërgoj këto kartolina. Vetëm se duhet të kem kujdes, që Kasha mos t’i kapë kartolinat me kthetrat e saj, sepse duhet të filloj përsëri nga e para... 
 
Çfarë idesh keni ju për kartolinat tuaja të Krishtlindjeve?

Leave a comment on this page (preferably in German) for a chance to win today's surprise package! Additionally, a German Online Individual course will be raffled among all participants. In participating, you accept the Terms and Conditions linked below. Have fun and a lovely Advent season!
Komento zbuloni më shumë dyer