Akses i shpejtë:
Kalo drejtpërdrejt te përmbajtja (Alt 1)Kalo drejtpërdrejt te niveli sekondar i shfletimit (Alt 3)Kalo drejtpërdrejt te niveli kryesor i shfletimit (Alt 2)

Kalendari i Ardhjes
18. dhjetor

Çdo të mërkurë i ujis bimët në dhomë, sepse kam lexuar që ujitja e rregullt iu bën mirë dhe nuk harroj lehtë. Për mua e mërkura është dita e bimëve. Unë kujdesem edhe për bimët tjera në banesën kolektive dhe fqinjët më thonë që paskësha dhunti që t’ia dal mbanë me bimët dhe kështu ato rriten ashtu si duhet. Dhe derisa i ujis bimët në banesën kolektive, më vjen një dëshirë që të sjell një Pemë të Krishtlindjeve. E keni ditur ju se Pema e Krishtlindjeve mund të merret edhe me qira në vend se të blihet? Shoqja ime e dhomës propozoi që të dekorojmë Drurin e kauçukut. Druri i kauçukut? Kjo nuk duket të jetë diçka që mban! Dhe duke qeshur më sqaroi ajo, se nuk është druri prej kauçuku, por nga kjo pemë  përfitohet kauçuku natyral, dhe prej këtu e ka marrë emrin. Dhe një i tillë gjendet tek ne në skaj të dhomës. Me shpejtësi i gjetëm stolitë për krishtlindje që i kishim në banesën kolektive si dhe i varëm boçat e pishave. Dhe Kasha si gjithmonë, nuk ndihmon të pastrojmë, por për të fshehur,  çfarë të bësh! 
 
Çfarë alternativa për Pemën e Krishtlindjeve njihni dhe i përdorni ju? 

Leave a comment on this page (preferably in German) for a chance to win today's surprise package! Additionally, a German Online Individual course will be raffled among all participants. In participating, you accept the Terms and Conditions linked below. Have fun and a lovely Advent season!
Komento zbuloni më shumë dyer