Truy cập nhanh:
Chuyển đến nội dung chính (Alt1)Chuyển đến mục định hướng thứ cấp (Alt3)Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Lịch mùa vọng
22 THÁNG 12 NĂM 2019

Đối với tôi điều tốt đẹp của giáng sinh là ngay cả khi tôi ở Đức, chứ không ở nhà trong gia đình tôi ở Ucaraina, tôi vẫn cảm thấy mình bị cuốn hút vào giáng sinh và tôi cũng tìm cách kéo gia đình tôi vào cuộc sống của tôi ở Đức. Hôm nay tôi gọi điện thoại với cô Tjitja của tôi. Cô sống ở Ucaraina và góa chồng. Khi tôi kể với cô là tôi tìm cách đó giáng sinh một cách bền vững, hai cô cháu đã cười rất nhiều. Tuy cô không đặc biệt chú ý đến vấn đề sinh thái, nhưng dấu chân sinh thái của cô nhỏ hơn rất nhiều so với tôi, vì cô ăn chủ yếu rau quả từ vườn nhà cô. Khi thu hoạch được nhiều, cô đóng lọ và bảo quản trong hầm. Qua đó cô thải ra rất ít rác thải và vứt đi rất ít đồ bỏ đi. Quần áo cũ cô khâu vá lại, máy móc hỏng cô sửa chữa. Trong điện thoại cô kể nghe tất cả có vẻ rất dễ dàng và thơ mộng nữa – nhưng tôi biết là cô đã làm việc rất vất vả suốt cuộc đời. Và tôi nhận thức được là một cuộc đời giản dị như vậy không phải là cuộc đời của tôi. Nhưng có thể có một giải pháp thỏa hiệp chứ?  
 
Cuộc đời lý tưởng với các bạn là như thế nào – gần với thiên nhiên và đơn giản?

Leave a comment on this page (preferably in German) for a chance to win today's surprise package! Additionally, a Deutsch Online Individual course will be raffled among all participants. In participating, you accept the Terms and Conditions linked below. Have fun and a lovely Advent season!

BÌNH LUẬN

  Mở thêm cửa