Når man snakker med samene, får man inntrykk av at et godt liv for mange samer er knyttet til miljøets velvære. Denne teksten handler om samenes åndelighet og dens perspektiver på miljøet, døden og klimaendringene.

Smeltende polis, sultende isbjørner og skogbranner i Sibir: Dette er bilder av klimaendringer som går verden rundt. I områdene rundt Nordpolen har konsekvensene av global oppvarming lenge truet urfolks livsgrunnlag. “The Right to be Cold” forener stemmene til de som kjemper for selvbestemmelse og klimarettferdighet – i essays, debatter og intervjuer.

Mer om dette prosjektet