Rap er vanligvis ikke det første som dukker opp i hodet når vi tenker på urfolkstradisjoner. For musiker Ailu Valle er rap den perfekte måten å uttrykke samenes kamp og deres forhold til naturen.

Smeltende polis, sultende isbjørner og skogbranner i Sibir: Dette er bilder av klimaendringer som går verden rundt. I områdene rundt Nordpolen har konsekvensene av global oppvarming lenge truet urfolks livsgrunnlag. “The Right to be Cold” forener stemmene til de som kjemper for selvbestemmelse og klimarettferdighet – i essays, debatter og intervjuer.

Mer om dette prosjektet