Susanne Hætta

Susanne Hætta

Fotograf, billedkunstner og forfatter

  • Klimaendringer

  • Finnmark (Norge)

Susanne Hætta er en samisk billedkunstner, fotograf og forfatter fra Finnmark, på norsk side av Sameland. Hætta jobber med både kunstfoto og kommersiell fotografering, men portrett- og landskapsfotografering ligger hennes hjerte nærmest. Bøkene hennes handler om samer og samiske spørsmål og er utgitt på mange språk. Hun er utdannet innen samfunnsvitenskap og har journalistisk bakgrunn.

Hætta har skrevet fire bøker: en barnebok på nordsamisk, "Okta Beaivi Ánniin", en biografi på norsk, "Utsi – veien ut av det kriminelle livet", en fotobok om den samiske artisten Mari Boine, "Mari Moments – Mari Liibbat", på nordsamisk og engelsk og et kunstnerportrett om Synnøve Persen, "Luondduadjágasat – Dreamscapes", på nordsamisk, norsk, tysk og engelsk. For tiden er hun redaktør for en bok om urfolksfestivalen Riddu Riđđu i anledning festivalens 30-årsjubileum i 2021. Hennes nyeste bok er på engelsk og handler om pionerene i den samiske kunstnergruppen Mázejoavku (Masi-gruppen).  

Artikler av Susanne Hætta