Tero Mustonen

Tero Mustonen

Forsker

  • Klimaendringer

  • Selkie (Finland)

Dr. Tero Mustonen kommer fra Finland og er leder i landsbyen Selkie i Norra Karelen. Han er en lidenskapelig forkjemper for urfolks perspektiver og sitt folks kosmologi. Da det biologiske mangfoldet i Arktis ble vurdert, bidro han som koordinator for tradisjonell kunnskap i Eurasia. Han jobber som president i Snowchange Cooperative (ICCA Consortium-medlem), som er en prisbelønt ideell organisasjon med hovedkontor i Finland og medlemmer fordelt over hele Arktis, inkludert lokalsamfunnene Øst-Sápmi, Tsjukotka, Yukaghir, Sacha, Evenk, Even, Inuit, Inuvialuit, Gwitchin og mange flere. Mustonen er en kjent forsker innen biologisk mangfold i Arktis, klimaendringer og urfolk. Han har utgitt flere publikasjoner om disse temaene, bl.a. "Eastern Sámi Atlas" og "Snowscapes, Dreamscapes" og mottatt flere menneskerettighets- og miljøpriser for arbeidet med Snowchange og urfolk i Arktis. Mustonen er en sentral person i festivalen "Festival of Northern Fishing Traditions" som organiseres av Snowchange annethvert år for å samle tradisjonelle fiskere og urfolksfiskere i Eurasia. 

Artikler av Tero Mustonen