Helga West

Helga West

Teolog og dikter

  • Klimaendringer

  • Utsjoki (Finland)

Helga West, også kjent under sitt samiske navn Biennaš-Jon Jovnna Piera Helga, er teolog og dikter fra Tanadalen på den finske siden av Sameland. West er doktorgradskandidat ved Universitetet i Helsingfors, og i den teologiske avhandlingen sin undersøker hun aktuelle samiske spørsmål knyttet til forsoning. West jobber også innen litteraturfeltet og er spesielt interessert i samisk poesi og kunstens potensial til å sette ord på smertefulle koloniale erfaringer.

Artikler av Helga West