Residenskjede

Schwarzweißbild einer Frau und Tiere im Schnee Foto (Detail): © Susanne Hætta/BONO 2020 Det tverrfaglige prosjektet "The Right To Be Cold" omfatter flere land og fokuserer på det arktiske og det boreale området. Initiativet, som hovedsakelig tar form av en sirkumpolar residenskjede og en virtuell utveksling i 2021, tar opp spørsmål knyttet til urfolks kunnskap, økologi, klimarettferdighet og kultur. Det overordnede temaet er klimaendringene som utfordrer og endrer livsvilkårene i de nordlige regionene på fundamentalt vis.

The Right To Be Cold* – Sirkumpolare Perspektiver

Programmet “The Right To Be Cold” er utviklet i samråd med Tero Mustonen (Snowchange) og Elin Már Øyen Vister (Røst AiR). Goethe-Institut vil dessuten takke alle prosjektdeltakere: Aka Niviâna, Assinajaq, Avataq kulturinstitutt, Dáiddadállu, Giovanna Esposito Yussif, Malakta, Patricia Rodas, Sámi Dáiddaguovddáš (Samisk kunstnersenter), Stina Aikio, Sunna Nousuniemi og Det nasjonale kunstmuseet i Republikken Sakha.

Eksisterende og nye residensprogrammer i Nunavik, Finland, Jakutia (Sakha), Norge og Sameland danner et nettverk for kunstnere og forskere som er tilknyttet prosjektet.

Residensnettverkets mål:

- å legge til rette for og realisere en virtuell og fysisk utveksling mellom de ulike residensprogrammene i det sirkumpolare nord.

- å utvikle sirkulær utveksling under residensoppholdene, med mulighet for samhandling mellom de ulike gjesteforskerne/-kunstnerne og lokalsamfunn samt utveksling av deres teoretiske og praktiske kunnskaper.

Gjesteforskerne/-kunstnerne

       
Marie-Andreé Gill

​Marie-Andrée Gill

Marie-Andrée Gill er pekuakamishkueu (innu) og identifiserer seg først og fremst som dikter. Som mor, venn, elsker og student beskjeftiger hun seg med transpersonlig og dekolonial kjærlighet i sin forskning og sitt kreative arbeid. Mellom kitsch og eksistensialisme handler skrivingen hennes om territorier og det indre liv, og den forbinder hennes identiteter som quebecer og innu. Hun er forfatter av tre bøker: Béante, Frayer og Chauffer le dehors. I 2018 ble hun tildelt Indigenous Voices Award. Hun bor i L'Anse-Saint-Jean, Quebec.
Marije Jenssen

​Marije Jenssen

Marije Jenssen er en norsk-samisk maler og installasjonskunstner fra Balsfjord, Norge. Arbeidet hennes er inspirert av det nordnorske landskapet, levesettet og vevingens tradisjonelle materialer og teknikker. Hun er opptatt av prosessene med å dyrke tradisjonelle ressurser i en bærekraftig samtidskontekst. Marije har tatt eksamen ved UWC Adriatic (2014) og Kunstskolen i Bergen (2018). Hun tilbrakte de to første årene av sin bachelor i visuell kunst ved KMD i Bergen (2018–2020) og ble uteksaminert ved Kunstakademiet i Tromsø i mai 2021.
Tanja Koistinen

Tanja Maria Koistinen

Tanja studerer ulike identiteter i nord. Ved hjelp av tverrfaglige arbeidsmetoder, som for eksempel workshoper ledet av kunstnere, miljøkunst og samarbeid mellom kunst og vitenskap, bygger Tanja kunsten sin i form av visuell kunst, installasjon, dokumentasjonsfotografering og historiefortelling gjennom selvrefleksjon, forenkling, portrettering og farger. Tanja Koistinen er samisk og har tilknytning til den samiske kulturen i Enare gjennom sine forfedre, familiens hjemsted (Nellim, Sameland) og levebrød. For tiden jobber og bor hun i Äkäslompolo, Nordvest-Lappland, Finland.
Tatiana Philippova

Tatiana Philippova

Tatiana Philippova er forfatter, særlig av fragmentarisk prosa. Hun blir bevisst på sitt "selv" som skeiv, som lesbisk og som Sakha-kvinne ved å avkolonisere erfaringene sine. Under andre verdenskrig ble besteforeldrene hennes tvunget til å forlate landet sitt. Nå fører globale klimaendringer til at deres tidligere hjem gradvis forandres til et annet sted. Kan de moderne urfolkene i Jakutia finne et nytt hjem et annet sted, eller skal de fortsette å bo på forfedrenes landområder – det er spørsmålet hun forsøker å besvare med sin uttrykksform. Tatiana vant prisen til litteraturtidsskriftet "Znamya" i 2020. Hun bor i Jakutsk.
Svetlana Romanova

​Svetlana Romanova

Svetlana Romanova ble født i Jakutsk, Russland, og studerte billedkunst i Los Angeles. Hun fikk bachelor of fine arts (BFA) ved Otis College of Art and Design og master of fine arts (MFA) ved California Institute of the Arts. Fra 2009 til 2014 bodde hun i California og jobbet innen kunstpedagogikk. Etter at hun kom tilbake til Sibir i 2015, begynte hun å jobbe med flere filmprosjekter om hjembyen og området rundt. Videoprosjektet hennes er en studie av to lokale urfolksgrupper som hun tilhører (evenkere og Sakha-folket). Arbeidene hennes har blitt vist på flere utstillinger i California og Russland.

Nancy (Niap) Saunders

Niap (Nancy Saunders) er en prisvinnende tverrfaglig kunstner med base i Montreal, Quebec. Hun deler tiden sin mellom byen og hjemkommunen Kuujjuaq i Nunavik – et sted som i stor grad påvirker hennes arbeid. Gjennom flere medier og sin kunstneriske praksis utforsker Niap sin kulturarv og identitet som inuk-kvinne på en hensynsfull måte. Niap jobber med maleri, performance, skulptur og fotografi og har produsert mange forskjellige typer arbeider, fra veggmalerier og oppslukende installasjoner til portretter. Niap vil være gjestekunstner i Sakha og hos Malakta.