LGBTIQ+ og tradisjoner Nippe til kaffen

Et snødekt landskap om natten
Timimies dikt er fylt med desperasjon, sinne og frigjøring. De drives av presset av å stå i et svinnende landskap. | Foto (detalj): © Ville-Riiko Fofonoff

Slampoeten Timimie Märak er samisk og definerer seg som skeiv og lesbisk. I Timimies dikt, behandler den* de ulike fasettene i dens identitet.

Av Timimie Märak

Det vi ønsker
Bli anerkjent som et folk, behandlet som likeverdige

Det de gjør
De klipper håret vårt og rydder skogene våre
De sier de gjør det for oss,
men ignorerer alltid koret av stemmer som roper ut fakta og følelser

La oss innse at vi har med rotløse mennesker å gjøre

Det tradisjonelle blir hugget i stein
Kjærlighet blir sett på som noe merkelig, behandles fortsatt som en sykdom

La oss innse at vi har med hensynsløse mennesker å gjøre

De avler oss til å knele, mater oss med grådighet og får alle til å tro at helbredelse er å gjemme seg bak ansiktsmasker og produktivitet
Mennesker uten framtid kan tillate seg å være sannhetsløse
La oss innse at vi har med et ubrukelig system å gjøre. Det fungerer for dem,
men bare på grunn av oss.

Grave etter kull, bore etter olje, gå glipp av daggry
Lønnsutbetaling med blodpenger

* Timimie Märak foretrekker å omtales med pronomenet den i stedet for han, hun eller hen.