مکانی برای گفتگو و تبادل

در کشورهایی که گوته اینستیتوت و دیگر موسسات فرهنگی بین‌المللی، به‌سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران مکان‌های بحث‌وجدل، گفتگو و تبادل بینافرهنگی‌شان را از دست داده‌اند. گوته اینستیتوت در تبعید وعده‌گاه، مکانی امن و محیط و صحنه‌ای است برای فعالانِ فرهنگ، که به‌سبب جنگ یا سانسور، در سرزمین‌های خودشان دیگر نمی‌توانند کار کنند.

Afghan Art and Culture at the Goethe-Institut in Exile

The Goethe-Institut in Exile opens the country focus Afghanistan with a three-day festival (30.6.-2.7.2023). After the festival, performances, readings, concerts, but also discussions, workshops and film screenings are planned until the end of the year. The programme aims to strengthen the country's art and culture, and especially to support women and minorities. Thus, on the one hand, the Goethe-Institut in Exile relies on the experience and expertise of partners from Afghanistan and, on the other hand, works to create new networks and connections for the German-Afghan cultural exchange and to maintain spaces for discourse.
The programme will follow in June.

Goethe-Institut im Exil Key Visual Afghanistan © Goethe-Institut im Exil

گزیدهی فستیوال و بخشهای ضبطشده در بخش رسان

از 6 تا 9 اکتبر سال 2222 در خانهی هنر ACUD دربرلین، فرهنگ اوکراین موضوع برنامهی ما بود: به » گوته اینستیتوت در تبعید « مناسب آغاز پروژهی فستیوالی چهار روزه با همراهی هنرمندان و متخصصان اوکراینی از سرتاسر دنیا برگزار شد. گزیدهای از این برنامه را در بخش رسانه میتوانید ببینید

Festival review: Goethe-Institut in Exile – Ukraine © Goethe-Institut

درباره‌ی پروژه

پروژه‌ی «گوته اینستیتوت در تبیعد» به فعالان فرهنگی و هنرمندانی که در سرزمین‌های خودشان، به‌سبب شرایطی که جان‌شان را به خطر می‌اندازد، نمی‌توانند کار کنند یا با دشواری بسیار کار می‌کنند، به مدت دو سال پلتفرم و صحنه‌ای و همچنین مکانی می‌دهد برای گفتگو و تبادل. درباره‌ی پروژه بیشتر بدانید!

بیشتر بخوانید

ما را دنبال کنید