مسئولیت‌ها و هدف‌ها

در کشورهایی که گوته اینستیتوت و دیگر موسسات فرهنگی بین‌المللی، به‌سبب جنگ یا سانسور، مجبور شده‌اند دفاترشان را ببندند، بسیاری از هنرمندان و روشنفکران مکان‌های بحث‌وجدل، گفتگو و تبادل بینافرهنگی‌شان را از دست داده‌اند. گوته اینستیتوت در تبعید وعده‌گاه، مکانی امن و محیط و صحنه‌ای است برای فعالانِ فرهنگ، که به‌سبب جنگ یا سانسور، در سرزمین‌های خودشان دیگر نمی‌توانند کار کنند. همکارانی که گوته اینستیتوت در این کشورها با آن‌ها همکاری کرده است، کسانی که در گوته زبان می‌آموختند یا مخاطب عام گوته بودند، اغلب خود مجبور به ترک کشورشان شده‌اند، پیوندهایی که در طول دهه‌ها ایجاد شده بودند از هم گسیخته شدند.

جایگزینی برای تمام موسسات در سرتاسر دنیا، که دیگر تبادل فرهنگی در آنها در محل خودشان ممکن نیست، گوته اینستیتوت در تبعید امکانی است برای دیدار و ملاقات با یکدیگر، مکانی است برای حمایت و پشتیبانی و همچنین صحنه و محل نمایشی است برای فعالان فرهنگ و هنرمندانِ مهاجر. گفتگوهای مهمِ در سطح بینالمللی و همچنین منطقه‌ای از این طریق ممکن می‌شوند و بار دیگر مرئی و رویت‌پذیر میشوند؛ همچنین پیوندهای از پیش موجود و پیوندهای نو با همکاران آلمانی و بین‌المللی تقویت می‌شوند. فعالیت‌های گوته اینستیتوت به این ترتیب در قلب برلین در دسترس شماست. 
گوته اینستیتوت در تبعید در خانه‌ی هنر برلین (ACUD) خانه گزیده و در اینجاست که پروژه‌ی غنی گوته اینستیتوت در تبعید ایستگاهی میانی است که در آن رشته‌های جداافتاده‌ی فعالیت‌های گونه اینستیتوت در افغانستان، سوریه، بلاروس، و اوکراین بار دیگر به هم پیوند خورده و از سر گرفته می‌شوند.
تمرکز برنامه بر روی پرفورمنس (هنر اجرا)، نمایشِ فیلم، متن‌خوانی، کنسرت، و همچنین جلسه‌های گفتگو، کارگاه، برنامه‌های ایجاد پیوند و همکاری و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی همکاری‌های طولانی‌مدت است. فعالان فرهنگی‌ای که در سرزمین‌های خودشان، به‌سبب شرایطی که برایشان خطر جانی دارد و شرایط دشوار یا دیگر نمی‌توانند کار کنند یا به دشواری می‌توانند کاری کند، از این طریق بار دیگر مجالی برای فعالیت می‌یابند.

اولین کشوری که در مرکز پروژه‌ی چندبخشی ما قرار داشت اوکراین بود که در اکتبر سال 2022 فستیوال آن افتتاح شد، پس از آن افغانستان در ابتدای سال 2023 و سپس سوریه و بلاروس در برنامه‌اند. با این حال، فعالان فرهنگی از دیگر کشورها که در شرایط سانسور و خفقان قرار دارند در این برنامه جایی خواهند داست تا ایده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و بار دیگر بر صحنه بیایند و کارشان را مرئی کنند.

ما در کنار برنامه‌ها و رخدادهای مرتب در خانه‌ی هنر ACUD ، برنامه‌ها و رخدادهای تکی و مجزا در دیگر فضاهای نمایشگاهی در برلین و همچنین در سرتاسر آلمان برگزار می‌کنیم. برای اطلاعات بیشتر به تقویم رخدادها مراجعه کنید.

ما را دنبال کنید