نمایشگاه Invisible Power - Striving for Femininity and Identity

جمعه, 08.12.2023 -
۱شنبه, 14.01.2024

ACUD Galerie

with Rada Akbar, Leila Mousavi and Mohsin Taasha, curated by Sara Nabil

متأسفانه این مطلب به زبان فارسی موجود نیست. لطفاً از زبان آلمانی و انگلیسی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رویداد مورد نظر خود استفاده کنید

بازگشت