Tražite institucije koje nude kurs integracije, ured za strance ili savjetovališta za migrante (migracijske službe za mlade ili inicijalna savjetovališta za migrante) u svom gradu u Njemačkoj? Ovdje ćete pronaći adrese. U polje za pretragu upišite poštanski broj svog grada i kliknite na  . Vidjet ćete sve institucije koje nude kurs integracije, urede za strance i savjetovališta za migrante u svom mjestu. Ne znate poštanski broj? U tom slučaju u polje upišite ime grada.

Želite vidjeti samo punudu integracijskih kurseva? Ili samo Službu za strance? Ili samo Službu za migraciju omladine (JMD)? Ili samo Prvobitno savjetovanje za migrante (MBE)? Onda izaberite neki od dolje ponuđenih linkova.

Ponuda integracijskih kurseva  
Služba za strance  
Služba za migraciju omladine  
Prvobitno savjetovanje za migrante