Tražite institucije koje nude kurs integracije, ured za strance ili savjetovališta za migrante (migracijske službe za mlade ili inicijalna savjetovališta za migrante) u svom gradu u Njemačkoj? Ovdje ćete pronaći adrese.

Savjetovalište za odrasle doseljenike o pitanjima migracije (MBE)
Služba za migraciju omladine (JMD)
Služba za strance
Ponuda integracijskih kurseva