Integrationskurs Foto: © colourbox.de
za imigrante sa vizom

Učešće 

Samo ste došli u Njemačku i želite naučiti jezik: Možete pohađati kurs integracije. Ako ne znate njemački jezik ili ga samo malo znate, obavezni ste učestvovati, to znači da morate pohađati kurs integracije. 

Ured za strance će vam dati potvrdu prava na učešće za kurs integracije i listu s institucijama koje nude kurs, dakle listu s školama jezika. Nakon toga možete potražiti školu jezika u svojoj blizini i tamo se prijaviti. 

Adrese svih institucija koje nude kurseve integracije možete pronaći i u odjeljku Važne adrese. Tamo možete potražiti institucije koje nude kurseve direktno u svojoj blizini. Rezultate s informacijama poput npr. adrese ili broja telefona vidjet ćete na karti. 

Inicijalni test, nastavni sati i ispit

Nakon prijave u instituciji koja nudi kurs uradit ćete inicijalni test. Na taj način za vas će se pronaći odgovarajući kurs. Troškovi su 1,20 € po nastavnom satu. Ako imate jako malo novca, ne morate ništa plaćati i/ili dobit ćete plaćene troškove za prijevoz. Kurs integracije se sastoji od kursa jezika i kursa orijentacije. 

Uobičajeni kurs jezika ima 700 nastavnih sati. Kurs obuhvaća učenje jezika u svakodnevnoj upotrebi s temama poput kupovine, stanovanja, djece, medija, slobodnog vremena, škole i posla ili posjeta ljekaru.

Na kraju radite završni ispit („Test iz njemačkog jezika za doseljenike“). Nakon ispita dobivate „Certifikat kursa integracije". Njemački jezik onda govorite, čitate i pišete na nivou A2 ili B1. Mnogi poslodavci žele vidjeti taj certifikat. Certifikat vam je ponekad potreban i u javnoj ustanovi poput ureda za strance. „Certifikat kursa integracije“ vam je koristan i ako želite dodjelu državljanstva, dakle ako želite postati Njemica/Nijemac. 
Nakon završenog jezičkog kursa, pohađate orijentacijski kurs koji obuhvata 100 nastavnih sati i koji Vam pruža uvid u brojne teme, kao što su njemačko zakonodavstvo, njemačka historija i kultura. Pored navedenog, obrađuju se i društvene vrijednosti, te život u zajednici.
Kurs se okončava završnim ispitom „Život u Njemačkoj“.
Niste položili završni ispit? U tom slučaju imate pravo na dodatnih 300 nastavnih sati i ponovno polaganje ispita.

Niste položili završni ispit? U tom slučaju dobivate još 300 nastavnih sati. I onda još jednom možete polagati ispit.

Posebni kursevi

Za mlade ljude do 27 godina postoji specijalni kurs integracije, kurs integracije za mlade. Kurs vam pomaže ako se želite obrazovati. Informacije ćete dobiti u Saveznom uredu za migraciju i izbjeglice. 

U mnogim gradovima postoje i specijalne ponude kurseva poput kurseva za žene, kurseva opismenjavanja ili kurseva sa skrbi za djecu. Pitajte u školi za jezike.

For asylum seekers

Integration: Learning German

As soon as you have been granted asylum, you will be allowed to take part in an integration course. Prior to this, no entitlement to such a course exists. But there are exceptions:

Asylum seekers with good prospects of remaining in the country may apply for an integration course. The prospects of remaining in the country are deemed good for asylum seekers who hold a temporary resident permit, have been granted a temporary stay of deportation or those who hold a residence permit. Important information regarding these different conditions is available on the website of the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF).

Do you want to start learning German sooner? In this case, refugees have several options. Children must attend school in Germany. This also applies to children and young adults who have submitted an asylum application, as long as they have not yet attended school for nine years. At school, they will be introduced to the German language and culture (see “School System”).

But adults, too, may start learning German while waiting for the decision on their asylum application. Many refugee centres have voluntary teachers who offer German lessons free of charge.


Integration courses for asylum applicants     

Česta pitanja

Koliko traje kurs integracije?

Koliko traje kurs integracije za mlade?

Gdje mogu pohađati kurs integracije?

Ne želim pohađati kurs integracije. Moram li pohađati kurs integracije?

Moram li pohađati kurs orijentacije?

Moram li uraditi završni ispit?

Ne mogu ići na kurs jer sam na primjer bolestan/bolesna ili je moje dijete bolesno. Šta da radim?

Mogu li mijenjati instituciju koja nudi kurs?

Šta mi je potrebno za kurs?

Mogu li napraviti pauzu?

Why aren’t all asylum seekers entitled to an integration course?

Imate li drugih pitanja? Stupite u kontakt sa savjetnicima migracijskih službi za mlade.

Online savjetovanje