به دنبال مؤسسات برگزارکننده دوره آموزشی انتگراسیون، اداره خارجیان (Ausländerbehörde) یا مراکز مشاوره مهاجرت (خدمات مهاجرت جوانان یا مراکز مشاوره مهاجرت) در نزدیک محل سکونت خود در آلمان هستید؟ در این­جا نشانی­ها را مشاهده کنید. شماره کدپستی خود را در فیلد جستجو وارد و روی   کلیک کنید. کلیه برگزارکنندگان دوره انتگراسیون، ادارات خارجیان (Ausländerbehörde) و مراکز مشاوره مهاجرت در محل مورد نظر را می­بینید. کدپستی را نمی­دانید؟ در این صورت نام شهر را در فیلدِ جستجو بنویسید.