شما تازه به آلمان رسیده اید و به کمک نیاز دارید و یا مایلید با افراد جدیدی در نزدیکی خود آشنا شوید؟ شما در اینجا گزیده ای از نشانی های پرفایده را می یابید. لطفاً بر روی یکی از نقاط روی نقشه کلیک کنید آنگاه انجمنهای یاری رسانی و ابتکاری را در نزدیکی محل سکونت خویش مشاهده می کنید. ما از سازمان „Pro Asyl“ برای آماده سازی این نمایه سپاسگزاریم.


نقشه را بزرگتر نشان دهید